Info


“What Stays When The Lights Go Out”:
Renske Taminiau komt na een periode van schrijven voor allerlei artiesten (van Ruben Hein, Roxeanne Hazes (“Ik was toch je Meisje”), Trijntje Oosterhuis, Do, tot Nederlandse filmmuziek (Lotus, Wiplala) terug met haar derde album:
"What Stays When The Lights Go Out." Release 5 april.


Een bijzondere LP met een functionele hoes (zie making of)

Voor al deze 12 songs heeft ze in dit licht eigen korte films gemaakt. Ook is er een hele speciale film voor de titeltrack van het album weggelegd: “What Stays When The Lights Go Out” wordt begeleid door prive-beelden van Wubbo Ockels uit de ruimte.

Wubbo Ockels heeft in zijn tijd een concert georganiseerd op vlieger-energie.Om zijn voorbeeld te volgen, hem te gedenken en te laten zien dat we anders kunnen denken over resources, heeft Renske samenwerking gezocht met TU Delft.

Zij zal haar release concert in Museum Voorlinden op 25 mei houden, geheel aangedreven door waterstofenergie.


De TU Delft is expert op het gebied van onderzoek met deze waterstof auto, “Car is a Powerplant”.
Professor Ad van Wijk, van de TU Delft, draagt bij aan dit initiatief en is woordvoerder op gebied van waterstofinnovatie.
Deze auto zal in de tuin van Voorlinden, via een laadpaal stroom leveren aan het podium, voor alle techniek die voor het concert gebruikt wordt.


Hierbij sluit ze aan bij de expositie “Less is More” van Voorlinden, met haar “Green Concert”.

Museum Voorlinden is de unieke en verrassende locatie voor een release concert en sluit aan bij de kunstzinnigheid van Renske’s project. In haar show zal ze livemuziek met deze films combineren.

De filmbeelden in combinatie met de muziek van Renske Taminiau, die met haar band speelt en zingt op haar zeldzame Dulcitone (een zeldzaam instrument uit 1888 van Benjamin Britten, dat de basis vormt voor alle composities op dit nieuwe album) scheppen een sprookjesachtige muzikale voorstelling.

Hierna start haar tour langs filmhuizen, gesponsord door Cineville gratis entree krijgt.

"What Stays When The Lights Go Out":
Renske Taminiau returns after a period of writing for all kinds of artists (from Ruben Hein, Roxeanne Hazes ("Ik was toch je meisje"), Trijntje Oosterhuis, Do, to Dutch film music (Lotus, Wiplala,"buiten is het Feest) with her third album:
"What Stays When The Lights Go Out."
Release April 5.


A special LP with a functional cover, a LP cover as an artwork and light source to hang on your wall.

In this light, she has made her own short films for all these 12 songs. There is also a very special film for the title track of the album: "What Stays When The Lights Go Out" is accompanied by private images of Wubbo Ockels from space.

In his time Wubbo Ockels organized a concert on kite energy. To follow his example, as a tribute to him and to show that we can think differently about resources, Renske has sought collaboration with TU Delft.


She will hold her release concert at Museum Voorlinden on 26th of May, entirely powered by hydrogen energy.
TU Delft is an expert in the field of research with this hydrogen car, "Car as a Powerplant".
Professor Ad van Wijk, from TU Delft, is contributing to this initiative and is spokesperson in the field of hydrogen innovation.
In the garden of Voorlinden, this car will supply power to the stage via a charging station for all the technology used for the concert.


Her "Green Concert" falls in line with the exhibition "Less is More" by Voorlinden,

Museum Voorlinden is the unique and surprising location for a release concert and recognises the artistry of Renske’s project. In her show she will combine live music with her own short-films.


The film images in combination with the music of Renske Taminiau, who plays with her band and sings on her Dulcitone (a rare instrument from 1888 previously owned by Benjamin Britten, that forms the basis for all the compositions on this new album) create a fairy-tale like musical performance.

This is the kick-off for her tour of Film-houses in the Netherlands, sponsored by Cineville, where she'll do a similar live show with her movies in Cineville Film-houses that provide great discounts for Cineville cardholders.


© Copyright.  All Rights Reserved.